Consensus Hukuk, başta  petrol ve doğalgaz olmak üzere , elektrik,, yenilenebilir enerji ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerine Türkiye’de veya uluslararası alanda gerçekleştirdikleri projeler kapsamında süreç ve işlemlere ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Büromuz , enerji piyasalarında faaliyette bulunmak için gereken lisans ve izinlerin alınması, yenilenmesi, devredilmesi, tadil edilmesi, piyasa ihaleleri, alım-satım, satış ve bağlantı anlaşmaları, yeniden yapılandırma projeleri, bayilik anlaşmaları, ruhsat devirleri, madencilik sektörüne özgü işlemler gibi konularda müvekkillerine hukuki görüş, bilgi ve destek vermektedir.